Wordt 2016 het jaar van Mooier Bergen?

PERSBERICHT

29 december 2015

Beste vriend(in) van Mooier Bergen,
We willen je hartelijk danken voor je support en betrokkenheid bij Mooier Bergen in het afgelopen jaar! We wensen je een feestelijke jaarwisseling en een mooi 2016 waarin we ons gezamenlijk ideaal voor een Mooier Bergen blijven nastreven.

Wethouder Odile Rasch gaf na het bezoek aan de Hallen aan open te staan voor een alternatief plan. Voor de kerst zijn René Meijer, namens Mooier Bergen, en conceptbedenker Emile van den Bergh bij Odile Rasch en Eric van Hout (projectleider Mooi Bergen 2.0) op gesprek geweest. In dit gesprek hebben we onze ideeën over een alternatief plan én een vernieuwend proces goed kunnen toelichten. We hebben verteld wie wij zijn, wat onze intentie is, wat Bergen volgens ons op korte en lange termijn nodig heeft. Kort gezegd wat ónze visie op de Harmonielocatie is.

Odile Rasch was verrast door ons initiatief en moet aan het idee van een andere aanpak wennen. Ze gaf aan “…ik heb opdracht van de Raad om een supermarkt te verplaatsen en ben daar op dit moment nog over in gesprek” We snappen goed dat de wethouder op een rijdende trein zit die je niet zomaar op een ander spoor tilt. Wij bieden haar een parallelspoor naar een mooier Bergen. Dat is ónze eindbestemming. Wat ons betreft kunnen die twee sporen voorlopig parallel aan elkaar blijven lopen. Als de tijd rijp is, kan de wissel worden verzet. We hebben het boek ‘Nieuw leven in de Hallen’ onder de kerstboom van de gemeente achtergelaten en afgesproken elkaar in januari 2016 weer te spreken. We hopen het gesprek dan op een constructieve wijze voort te zetten en vanaf 2016 gezamenlijk met de wethouder op te kunnen trekken voor een echt mooier Bergen.

We houden je ook in 2016 op de hoogte.

Hartelijke groet,

Mareike Naumann
Namens initiatiefgroep Mooier Bergen

‘Volg je droom en maak het verschil’