Initiatiefgroep Mooier Bergen

Gemeente faciliteert plan Harmonielocatie zonder Aldi van initiatiefgroep Mooier Bergen

“Initiatiefgroep Mooier Bergen is welkom haar plan op gemeentegrond uit te werken en over een half jaar ter beoordeling voor te leggen aan de raad. Wij zullen hen hierbij faciliteren. Schrama heeft alleen exclusiviteit op het stuk grond dat hij in bezit heeft…” aldus wethouder Odile Rasch in de algemene raadscommissie van 24 maart jl.

De Initiatiefgroep Mooier Bergen laat weten ontzettend blij te zijn met de toezegging van de wethouder.

De Initiatiefgroep Mooier Bergen laat weten ontzettend blij te zijn met de toezegging van de wethouder. “We hebben groen licht om verder te werken aan ons ‘Mooier Bergen’ plan. Natuurlijk beperken we ons tot de grond van de gemeente vanaf de bibliotheek tot en met het Harmoniegebouw.

Hier liggen kansen voor een plan dat ons mooie dorp verrijkt. Wat hebben we in Bergen nou echt nodig? Hoe versterken we de identiteit van ons prachtige dorp, wat zijn nieuwe maatschappelijke, economische en toeristische trends? Hierin hebben we ons de afgelopen periode flink verdiept. We hebben eerdere ideeën van bewoners, alternatieve plannen van bijvoorbeeld de Bewonersvereniging Bergen Centrum en GemeenteBelangen bestudeerd, interviews afgenomen en uiteindelijk de uitgangspunten voor het ‘Mooier Bergen’ plan geformuleerd.

We hebben inmiddels in een brief aan de gemeente laten weten wat we de komende maanden van hen nodig hebben om in de herfst beslagen ten ijs te komen met een overtuigend plan. Onze architect staat in de startblokken om de eerste schetsen te maken die we hopelijk snel aan alle inwoners van Bergen kunnen laten zien. We houden jullie op de hoogte.”

René Meijer

Namens initiatiefgroep Mooier Bergen

MooierBergen@gmail.com

Initiatiefgroep Mooier Bergen bestaat uit een groep professionals waaronder deskundigen op het gebied van stedenbouw, retail, verkeer, beleid & participatie, architectuur, vastgoed economie, project-, en stakeholder management, communicatie, advocatuur.